Joe Chang Không có phản hồi

ẤN TƯỢNG GIẢI CHẠY TIẾP SỨC VPIC1 LẦN THỨ NHẤT

Tháng 4/2019, giải chạy tiếp sức VPIC1 lần đầu tiên được tổ chức tại Công ty với sự tham gia nhiệt tình của hơn 500 người tại khu vực xưởng 5 (xưởng mới đi vào hoạt động) của Công ty. Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa do Công đoàn Công ty tổ chức nhân dịp nghỉ lễ quan trọng của người lao động. Hoạt động này đã tạo sân chơi lành mạnh, rèn luyện thể chất, tăng cường giao lưu học hỏi giữa các thành viên trong và ngoài công ty. Read more