Iris Yu Không có phản hồi

Nam ra lời khuyên để đầu tư … để xây dựng năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp

Chính phủ nhằm thúc đẩy chính sách Nam tiến mới, nhiều doanh nhân Đài Loan đầu tư trong việc xem xét Việt Nam, Chủ tịch HSBC Holdings Cheung Ming Fai nhắc nhở bơi nam đến nhà đầu tư, các công ty phải tìm cách xây dựng năng lực cạnh tranh cốt lõi, nếu cứ tiếp tục suy nghĩ về việc sử dụng các điều kiện có mức lương thấp địa phương, cam chịu chỉ “du mục” tất cả vì vậy thường bạn phải di dời, không thể bén rễ.

Read more

Iris Yu Không có phản hồi

Ernst & Young Entrepreneur Of The Year Diễn đàn trải nghiệm di sản

Trong tên của “doanh nhân Olympic” của thế giới nổi tiếng là “Ernst & Young Entrepreneur of the Year” tại Đài Loan vào năm thứ 12, ban tổ chức công ty chiếm Ernst & Young cùng công bố Bảy thí sinh năm nay, 12 doanh nghiệp, bao gồm: phía bắc giới hạn và cổ phần Y Sinh tổng giám đốc Lin Yongxiang, Zhu Yang, chủ tịch của người bạn của Ka Tập đoàn công nghiệp, dược phẩm sinh học Chí Thanh, tổng giám đốc của Ye Changjing, chủ tịch PSA Jiaoyou Heng Hua Chi nhánh Tập đoàn kinh doanh, giám đốc điều hành Công ty TNHH Wang Nianqiu rộng Yi, Xu Electronics Co., Ltd., cam Tần Yao, Feng Xiang tổ chức Công ty TNHH, tour du lịch Minh Huệ.

Read more