Iris Yu Không có phản hồi

Chương trình ủng hộ “Gia đình Công nhân lao động miền Trung khắc phục thiên tai”, Công đoàn công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 đã gây quỹ từ thiện với số tiền là 160.000.000 VND

Để hưởng ứng hoạt động hỗ trợ thiên tai cho đồng bào Việt Nam, trên tinh thần thực hiện trách nhiệm với xã hội, Công đoàn công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 đã phát động phong trào ủng hộ thiên tai, và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của công ty và toàn thể công nhân viên trong công ty, số tiền ủng hộ được là 160 triệu đồng.

Read more