Máy cắt nguyên liệu ống, có thể gia công nguyên liệu ống hoặc nguyên liệu thành hình với đường kính và độ dày lớn. Máy cắt có thể cắt nguyên liệu ống với đường kính lớn lên đến 200mm, độ dày nguyên liệu thép lên đến 8mm. Trang bị máy móc hoàn toàn tự động hóa sẽ tạo ra năng suất sản xuất vượt trội.