Trung tâm nghiên cứu và phát triển của công ty( Bộ phận Kaifa) hiện tại đang sử dụng các phần mềm thiết kế như Auto CAD, Cimatron và Solid Works; thiết bị phần cứng bao gồm hàng loạt các thiết bị gia công khuôn như máy cắt laze 3D, máy cắt dây, máy cắt tia lửa điện, máy gia công CNC tổng hợp, máy bào ngang, máy phay… Trung tâm có thể thiết kế độc lập và gia công lắp ráp hoàn chỉnh các khuôn, bàn giá, jig kiểm có hình dáng, kích thước khác nhau như khuôn dập liên hoàn, khuôn dập chính xác, khuôn dập đơn, khuôn thủy lực dập sâu, khuôn thành hình( khuôn đúc nhựa PVC) , bàn gá hàn, jig kiểm, bàn gá gia công.