Hiện tại công ty có một bộ lò xử lý nhiệt ion thấm nitơ và một bộ lò hàn liên hoàn. Trong lò xử lý nhiệt ion thấm nito có thể đạt được trạng thái chân không, trải qua gia nhiệt sẽ tiến hành xử lý ion thấm nito, làm tăng đáng kể độ cứng và độ bền của linh kiện.