Tập đoàn Eurocharm ở Đài Loan và công ty con ở Việt Nam có dây chuyền lắp ráp và kiểm tra hoàn chỉnh, cung cấp lắp ráp đóng gói giường y tế, ghế tắm, máy hỗ trợ nâng và di chuyển bênh nhân, thiết bị y tế và linh kiện xe giải trí.