Xi mạ gồm có mạ treo và mạ quay, đáp ứng yêu cầu về xi mạ của mọi linh kiện, mạ treo gồm mạ kẽm, mạ niken crom, mạ vành xe máy; mạ quay gồm mạ kẽm. Tập đoàn sẽ dốc sức để nâng cao chất lượng, hài lòng khách hàng và bảo vệ môi trường xanh. Sản phẩm mạ đã đạt được sự đánh giá tốt của khách hàng nhiều nước trên thế giới như Việt Nam, Nhật Bản, các nước châu Âu, châu Mỹ…