Iris Yu Không có phản hồi

Sản xuất ô tô Trung Quốc mong muốn hợp tác với các đối tác Việt

HÀ NỘI – sản xuất ô tô Trung Quốc đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác Việt Nam phát triển sản xuất phụ tùng xe tải nặng. Các thông tin được công bố trong một cuộc họp giữa các nhà kinh doanh Việt Nam và một phái đoàn Trung Quốc sản xuất ô tô từ thành phố Tế Nam tỉnh Sơn Đông của tổ chức của Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI) tại Hà Nội vào thứ ba.

Read more