Iris Yu Không có phản hồi

LỄ CẤT NÓC XƯỞNG 6 VÀ LỄ ĐỘNG THỔ DỰ ÁN XÂY DỰNG


Sáng ngày 16/03/2021, đơn vị thi công công trình nhà xưởng 6 – Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 18.3 (Licogi18.3) đã tổ chức Lễ cất nóc xưởng số 6 ở KCN Bá Thiện II, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc trước sự chứng kiến của đại diện Nhà thầu, Ban Quản lý dự án, Tư vấn giám sát; Ban Giám đốc công ty VPIC1.
Read more