Joe Chang Không có phản hồi

Lễ trao giải Nhà cung cấp tốt nhất

Lễ trao giải Nhà cung cấp tốt nhất 2018 được tổ chức vào ngày 22 tháng 1 năm 2019 và nhà cung cấp QDC tốt nhất đã được trao. Nhờ sự hỗ trợ lâu dài của các nhà sản xuất và mong muốn tạo ra một tình huống cùng có lợi trong sự phát triển của công ty. Read more